Yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet

Moni kokee ikääntyessään pelkoa yksinäisyydestä ja suoranaisia yksinäisyyden tunteita. Nimenomaan ikääntyvät pitävät yksinäisyyttä jopa elämänsä suurimpana ongelmana. Niinkin suuri määrä kuin kolmannes ikääntyneistä kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyys vaikuttaa elämänlaatuun, heikentää terveyttä ja lisää muistihäiriöitä. Se

Ajassa kiinni hopeasurffaajana

Hopeasurffaajiksi sanotaan internetiä usein käyttäviä, yli 65-vuotiaita henkilöitä. Koska teknologia näyttelee niin suurta roolia yhteiskunnassamme, on vanhempanakin syytä pyrkiä hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Vastahakoisuudella uutta tekniikkaa kohtaan vain lisää syrjäytymisvaaraansa. Tutkimusten mukaan hopeasurffaajat eivät

Aktiivisen ikäihmisen ruokavalio

Ruokavaliolla on olennainen merkitys hyvinvointiin. Viisaat valinnat nautittavan ravinnon suhteen vaikuttaa jaksamiseen ja elinvointiin. Sinänsä ikääntyessä ei tarvita kummempia muutoksia ruokavalioon. Syömällä terveellisesti voi paremmin ja ehkäisee mahdollisia sairauksia kuten aikuistyypin diabetesta, verenpainetta ja

Pidä itsesi aktiivisena liikkumalla

Vireyteen ja yleiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa liikunnalla. Aktiivisuus vähentää kaikenlaisia kipuja ja kremppoja, parantaa energiatasoja ja lisää voimaa. Toimintakyky säilyy pidempään ja ennenaikainen vanheneminen hidastuu. Lisäksi liikunnan on todettu pidentävän elinikää ja antavan suojan