Yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet


Moni kokee ikääntyessään pelkoa yksinäisyydestä ja suoranaisia yksinäisyyden tunteita. Nimenomaan ikääntyvät pitävät yksinäisyyttä jopa elämänsä suurimpana ongelmana. Niinkin suuri määrä kuin kolmannes ikääntyneistä kokee yksinäisyyttä. Yksinäisyys vaikuttaa elämänlaatuun, heikentää terveyttä ja lisää muistihäiriöitä. Se lisää…

Read More...

Ajassa kiinni hopeasurffaajana


Hopeasurffaajiksi sanotaan internetiä usein käyttäviä, yli 65-vuotiaita henkilöitä. Koska teknologia näyttelee niin suurta roolia yhteiskunnassamme, on vanhempanakin syytä pyrkiä hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Vastahakoisuudella uutta tekniikkaa kohtaan vain lisää syrjäytymisvaaraansa. Tutkimusten mukaan hopeasurffaajat eivät koe…

Read More...

Aktiivisen ikäihmisen ruokavalio


Ruokavaliolla on olennainen merkitys hyvinvointiin. Viisaat valinnat nautittavan ravinnon suhteen vaikuttaa jaksamiseen ja elinvointiin. Sinänsä ikääntyessä ei tarvita kummempia muutoksia ruokavalioon. Syömällä terveellisesti voi paremmin ja ehkäisee mahdollisia sairauksia kuten aikuistyypin diabetesta, verenpainetta ja sydäntauteja….

Read More...

Pidä itsesi aktiivisena liikkumalla


Vireyteen ja yleiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa liikunnalla. Aktiivisuus vähentää kaikenlaisia kipuja ja kremppoja, parantaa energiatasoja ja lisää voimaa. Toimintakyky säilyy pidempään ja ennenaikainen vanheneminen hidastuu. Lisäksi liikunnan on todettu pidentävän elinikää ja antavan suojan useita…

Read More...