Asukasyhteisössämme asumisen säännöt

istockphoto_16087821-group-of-senior-peopleAsukasyhteisössämme asumisen tarkoitus on rikastaa itsenäistä elämistä ja parantaa asukkaidemme toimintakykyä ja hyvinvointia. Näin ollen asukasyhteisöön kuulumiseen ei ole määritelty ehdottoman tiukkoja sääntöjä, vaikkakin yhteisöön kuuluminen edellyttää muutaman tämäntyyppiselle asukasyhteisölle perustavaa laatua olevan tekijän täyttymistä

Voidaksesi kuulua ikääntyneille tarkoitettuun asukasyhteisöön,

  • Sinun tai jonkun asuntosi asukkaista täytyy olla yli 48-vuotias
  • Sitoudut yhteisöllisyyteen ja me-henkeen
  • Otat osaa ruuanlaittoon ja yhteisten tilojen siivoamiseen voimiesi ja taitojesi mukaan
  • Tarjoat apuasi ja seuraasi muille mahdollisuuksiesi mukaan
  • Olet yhteisöön tullessasi itsenäisesti pärjäävä ja toimintakykyinen, sillä talossa ei ole henkilökuntaa eikä palveluita

Työnteon ytimessä on kuuden viikon välein tapahtuva työryhmätyöskentely, jonka kesto on noin viikon. Eri ryhmät sekä suunnittelevat että toteuttavat ruuanlaiton ja siivouksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Ruokailua onkin pidetty asukkaiden keskuudessa päivän huippuhetkenä, mutta koska kunnioitamme jäsentemme itsenäisyyttä, siihen ei kuitenkaan kukaan pakota osallistumaan.

Vaikka sitoutuminen näihin tekijöihin saattaa aluksi tuntua hämmentävältä, se edesauttaa koko asukasyhteisön perusajatusta: varttuneempien henkilöiden aktiivisen ja laadukkaan elämän edistämistä oman kodin kaltaisessa asumismuodossa, ja sitä kautta asukkaidemme terveyden, toimintakyvyn ja hyvän mielialan ylläpitämistä. Asukkaat kuitenkin kokevat työnteon mielekkäänä ja tuntevat sitä kautta itsensä tarpeelliseksi. Ajatuksena on, että töihin osallistutaan oman jaksamisensa mukaan, ei väkipakolla. Vaikka omalla läsnäolollaan yhteisiin harrastuksiin tai iltoihin osallistuminen saattaa joissain tilanteissa riittää.

Näihin “sääntöihin” lukeutuva työnteko lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä usein yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset aivan erityisesti arvostavat. Asukasyhteisöön kuuluminen luo myös turvallisuutta sekä tarjoaa mahdollisuuden monipuolisempiin ja rikkaampiin sosiaalisiin suhteisiin. Tutut naapurit tekevät arjesta helpompaa sekä poistavat useita stressitekijöitä, kun jokainen asukas pystyy elämään jännittämättä tietäen tulevansa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Ihmiset saavat olla yhteisössä omina itsenään. Kukin tuo yhteisöön oman osaamisensa, joiden mukaan omat tehtävät ja roolit muodostuvat. Jäsenet tukevat toisiaan arjen haastavissa hetkissä sekä luovat positiivista energiaa eri tilanteissa. Toimimisella osallisena ryhmän jäsenenä on todettu olevan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen kautta.

Asukasyhteisössämme voi asua niin pitkään kuin missä tahansa normaalissakin kerrostaloasunnossa.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website