Treenaa säännöllisesti aivojasi


Kuten kaikki ovat varmasti jossain määrissä itsekin kokeneet, ikääntyminen vaikuttaa muistin toimintaan – asioita saattaa unohdella ja uusia nimiä ja numeroita on entistä vaikeampi oppia. Usein ikääntynet tarvitsevat enemmän aikaa oppiakseen, mutta jos he todella…

Read More...

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet yhteisössä


Asukasyhteisössä asumiseen kuuluu monipuolinen virkistys- ja harrastusmahdollisuudet, ja tarjontaan pystyy toki myös itse vaikuttamaan. Harrastuksia on kuitenkin jo nyt runsaasti ja kynnys osallistua niihin on tämänkaltaisessa yhteisössä matala. Osallistumme yhteisönä myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Aktiivinen harrastustoiminta…

Read More...

Asukasyhteisössämme asumisen säännöt


Asukasyhteisössämme asumisen tarkoitus on rikastaa itsenäistä elämistä ja parantaa asukkaidemme toimintakykyä ja hyvinvointia. Näin ollen asukasyhteisöön kuulumiseen ei ole määritelty ehdottoman tiukkoja sääntöjä, vaikkakin yhteisöön kuuluminen edellyttää muutaman tämäntyyppiselle asukasyhteisölle perustavaa laatua olevan tekijän täyttymistä…

Read More...

Aktiivinen asukasyhteisö – vaihtoehtoinen asumismuoto senioreille


Jokainen joutuu jossain vaiheessa elämäänsä pohtimaan, miten järjestää oma asumisensa vuosien kertyessä. Monet ihmiset haluavat ymmärrettävästi asua varttuessaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja niin pitkään kuin se ylipäätään on mahdollista. Kun voimat riittävät vielä aktiiviseen elämiseen…

Read More...