Monipuoliset harrastusmahdollisuudet yhteisössä

Asukasyhteisössä asumiseen kuuluu monipuolinen virkistys- ja harrastusmahdollisuudet, ja tarjontaan pystyy toki myös itse vaikuttamaan. Harrastuksia on kuitenkin jo nyt runsaasti ja kynnys osallistua niihin on tämänkaltaisessa yhteisössä matala. Osallistumme yhteisönä myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Aktiivinen harrastustoiminta edustaa toimintamme perusajatusta; terveyden, toimintakyvyn ja hyvän mielialan ylläpitämistä mielekkään toiminnan kautta. Koska asukasyhteisöömme kuuluu laaja joukko erilaisia ja eri-ikäisiä vanhuksia, on mahdollista löytää seuraa hyvinkin erilaisiin harrastuksiin ja viettää laadukasta aikaa yhdessä.

Lukuisia harrastusmahdollisuuksia moninaisiin tarpeisiin

Talossamme on mahdollista harrastaa yhdessä muiden asiakkaiden kanssa esimerkiksi seuraavia lajeja:

 • jumppa
 • jooga
 • kirjallisuus ja kirjoittaminen
 • kielten opiskelu (englanti, espanja)
 • käsityöt
 • lenkkeily
 • uinti
 • korttipelit
 • elokuvat
 • puutarhanhoito
 • musiikki- ja bänditoiminta

9904031Harrastusryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain ja ryhmän vetäjänä toimii yleensä joku asukkaista. Kukaan ei myöskään estä uuden lajin, kurssin tai tapahtuman organisointia, ja asukasyhteisömme onkin yleensä erittäin kiinnostunut uusien asioiden kokeilemisesta.

Käymme myös yhdessä kulttuuritapahtumissa, kuten teatteri- ja musiikkiesityksissä sekä erilaisissa näyttelyissä. Kerran vuodessa suuntaamme yhteiselle retkelle, joka on suuntautunut muualle Suomeen tai mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaille.

Koemme yhteisössä tärkeänä jatkuvan kouluttamisen. Yhteisössämme järjestetään luentoja muun muassa ikääntymiseen sekä terveelliseen elämään ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Pidämme aika ajoin tietotekniikkaan liittyviä koulutuksia, kuten sähköpostin, sosiaalisen median ja älypuhelimen tehokasta käyttöä edistäviä koulutuksia. Kouluttajat näihin tilaisuuksiin saamme oman verkostomme kautta. Vierailemme säännöllisesti ilmaisilla yleisöluennoilla.

Seniorit ovat haluttu kohderyhmä monissa eri yhteyksissä, esim. opinnäytetyöntekijöille, taiteilijoille, mainostajille, tutkijoille ja yrityksille. Teemmekin yhteistyötä oppilaitosten sekä yritysten kanssa. Onpa porukkamme osallistunut myös vapaaehtoisena erään suomalaisen elokuvan tekoon toimimalla näyttelijöinä. Otamme proaktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntymisestä ja ikääntyvien kohtelusta ja pyrimme oman toimintamme kautta edesauttamaan ikääntyvien parempaa ja omatoimisuuteen kannustavaa asumista tulevaisuudessa.

Rahoitamme harrastustoimintaamme pääsääntöisesti itse omia varojamme hyödyntäen, mutta saamme jonkin verran rahallista tukea toimintaamme myös senioreiden hyvinvointiin erikoistuneilta yhdistyksiltä sekä pieniä palkkioita yrityksiltä, joiden projekteihin ja tutkimuksiin olemme osallistuneet. Yksi asukkaistamme toimii rahastonhoitajana ja vastaa budjetistamme.

Osallistuminen harrastus-, virkistys- ja kulttuuritoimintaan on tietenkin täysin vapaaehtoista.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website